dibujo
אורית קרוגלנסקי, כותבת, מתרגמת, גרה בברצלונה ומשתתפת בפרוייקטים חברתיים, תרבותיים ואמנותיים. היא פעילה במרכז החברתי הטישידורה בפובלה נאו; השתתפה באונברסיטה הפיראטית, ביצירת טארוט ההווה הבא של ברצלונה, ופעילה בבריקולאז' סקסואל. "אחד עשר קצרים..." הוא סיפרה השני; ספרה הראשון "העדר אסף", הוא קובץ שירים
ציורי הספר והאתר נעשו בידי רוברטו סוטו